ชื่อผู้ใช้ :
(ตัวอย่าง : rattanaporn.s)
รหัสผ่าน :
(รหัสประชาชนหรือที่กำหนด)
 

คำแนะนำการใช้งาน

1. ใช้ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของระบบบัญชีผู้ใช้แบบร่วมศูนย์(ระบบพิสูจน์ตัวตนการใช้งานอินเทอร์เน็ต, ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์)ในการเข้าสู่ระบบ